Cyfrifiaduron Moss Computers - Anglesey

 COMPUTER/LAPTOP Sales - repairs......Home Callouts....Small Business Support .......Wireless/Modem setup.......Virus Removal

20 Years experience

Ynys Môn + Gwynedd

Gwasanaeth CYMRAEG

Diolch am ymweld ar safle. Mae Cyfrifiaduron Moss yn fusnes IT modern a sefydlwyd yn 2004 yn cynnig gwasanaeth trwsio/uwchraddio cyfrifiaduron,galwadau allan, adeiladu cyfrifiaduron newydd/ail-law. Hefyd cynnigir gwasanaeth adeiladu /cefnogi rhwydwaith-gyfrifiadurol i fusnesion SME yng Ngwynedd a Môn.

Thank you for visiting my Internet site. Moss Computers on Anglesey is an up to date business that was established in 2004 , working in PC repairs/upgrades, callout service, selling new/ refurbished PCs . PC-network design, installation and maintenance services are also offered to SME businesses in Gwynedd and Anglesey.

Diolch Thankyou

01248 751511          or          07795128554